د افغانستان ملي تحریک


افغانیت ، اسلامیت او انسانیت


ژوند ، پوهه او ګروهه

:


د افغانستان ملي تحريک په هیواد کې د ملي ګټو د پاللو او ځلولو لپاره له نورو مدني، ټولنیزو، فرهنګي ټولنو او علمي بنسټونو سره د ملګرتیا او ګډې همکارۍ یو منظم پلان او پلاټفورم لري. د ګډې همکارۍ په همدې چوکاټ کې په ګډه ځینې ګټور کارونه ترسره کوي.

د ملي تحريک همکارې او ملګرې ټولنې په ترتیب سره دلته درپېژنو!


د ژوندون نړېوال راډیو ټلویزیون