د افغانستان ملي تحریک


افغانیت ، اسلامیت او انسانیت


ژوند ، پوهه او ګروهه

:


د افغانستان ملي تحريک چې د ټولو ریښتينو افغانانو ګډ کور او ګډ حرکت دی، تر یو څه مودې پورې یې چې د دارالانشا په ګډون عمومي جوړښت او تشکیلات برابريږي، ټول غړي په ګډه او انډوليز ډول چارې پر مخ بیايي، خو تر یوې لنډې مودې وروسته به د یاد تحريک د تګلارې له اصولو سره سم او د ټولو غړو په توافق خپل مشرتابه پلاوی او نور مسولین په رسمي بڼه وټاکي او پر همدغه پاڼه به یې  خپاره کړي.
د افغانستان ملی تحريک لنډ مهالې دارالانشاء