د افغانستان ملي تحریک


افغانیت ، اسلامیت او انسانیت


ژوند ، پوهه او ګروهه

:

د افغانستان ملي تحریک سرود

 

د افغان ملي تحريک
مسلمان ملي تحريک
دغه ځوان ملي تحريک
وه ارزو د هر افغان
دا روښان ملي تحريک


×××


د امو ملي تحريک
اباسين ملي تحريک
د خيبر ملي تحريک
د ميوند ملي تحريک
د پامير ملي تحريک
دا د ټولو يوه هيله
يو ارمان ملي تحريک


×××


د نازو انا وصيت
د ميرويس نيکه غيرت
زرغونې انا عزت
د ملالې لوپټه
د خوشال د قلم رنګ
د احمدبابا همت
ټول راټول په کې خوندي
داسې شان ملي تحريک


×××

 

که يې مخ کې توپانونه
لوى لوى غرونه ګړنګونه
لوى سيندونه دريابونه
پولادي عزم لرينه
وهي لارې منزلونه
شاته نه ګوري روان دي
با ايمان ملي تحريک

١٣٩٢- ٤- ٢١
کابل